สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Day: June 13, 2024

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง จำนวนผู้เข้า 42

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การประเมินห้องน้ำสถานศึกษา “สุขาดี มีความสุข”

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้รับการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการสุขาดี มีความสุข ประจำปี 2567 และติดตามการเตรียมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning นำโดยนายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการติดตาม โดยมีนางวิชญาภา สีมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูให้การต้อนรับ จำนวนผู้เข้า 50

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 197

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 124

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

จำนวนผู้เข้า 33

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้า 35

Read More