นายชาญชัย แสงนิล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 103
 E-mail : jezabza@gmail.com
ผู้เข้าชมทั้งหมด24 ผู้เข้าชมวันนี้ 1