สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือนรายการสถานะ
ตุลาคม 2566งบทดลองเดือนตุลาคมดาวโหลด
พฤศจิกายน 2566งบทดลองเดือนพฤศจิกายนดาวโหลด
ธันวาคม 2566งบทดลองเดือนธันวาคมดาวโหลด
มกราคม 2567งบทดลองเดือนมกราคมดาวโหลด
กุมภาพันธ์ 2567งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ดาวโหลด
มีนาคม 2567งบทดลองเดือนมีนาคมดาวโหลด