สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ผู้เข้าชมทั้งหมด456 ผู้เข้าชมวันนี้ 37 จำนวนผู้เข้า 188

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

กิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้…สู่เทพศิรินทร์ลาดหญ้า” และนิทรรศการโครงงานคุณธรรม

ผู้เข้าชมทั้งหมด16 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 14

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชุมการดำเนินการรับนักเรียนและการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ

ผู้เข้าชมทั้งหมด24 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 16

Read More