สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี The Secondary Educational Service Area Office Kanchanaburi

คลังรูปภาพ

EIT สพม.กาญจนบุรี

โครงสร้างบริหาร

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

เอกสารการเงิน

ช่องทางเพิ่มเติม

Previous slide
Next slide
150 - 29 มี.ค.67 ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมการญจน์ 67
149 - 28 มี.ค.67 มอบประกาศนียบัตร รร.เทพศิรินทร์ลาดหย้า
148 - 27 มี.ค.67 ประเมินผอ. สห.ท่ามะกา
147 - 27 มี.ค.67 ประชุมขับเคลื่อนหนี้
146 - 27 มี.ค.67 ประชุมบริหารงบประมาณปี 67
145 - 26 มี.ค.67 ประเมิน ผอ.สห.ท่าม่วง
144 - 26 มี.ค.67 ประเมิน ผอ. สห.พลอยไพลิน
143 - 25 มี.ค.67 ประเมิน ผอ.สห.แควน้อย
142 - 24 มี.ค.67 อบรมครูผู้ช่วย
141 - 23 มี.ค.67 ตรวจสนามสอบเข้าเรียน ม.1
140 - 22 มี.ค.67 ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาฯ
139 - 22 มี.ค.67 ประเมินรองผอ. รร.ศรีสวัสดิ์ + หนองปรือ
138 - 21 มี.ค.67 เปิดอาคาร รร.วัดสระลงเรือ
137 - 21 มี.ค.67 พฤหัสเช้าครั้งที่ 12-2567
136 - 20 มี.ค.67 อบรมวิทยาศาสตร์พลังสิบ
135 - 20 มี.ค.67 ประเมินรองผอ.ด่านมะขามเตี้ย
134 - 20 มี.ค.67 ลงพื้นที่ รร.หนองตากยา
133 - 20 มี.ค.67 ประชุมจัดทำข้อมูลย้ายข้าราชการตำแหน่งครู
132 - 19 มี.ค.67 ประเมินนักเรียน-สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน
131 - 19 มี.ค.67 ประเมินรองผอ. รร.ไทรโยคน้อยวิทยา
130 - 19 มี.ค.67 ประเมินรองผอ. รร.ทองผาภูมิ
129 - 19 มี.ค.67 อาจารย์ ม.เกษตรนิเทศติดตาม นักศึกษา ป.โท
128 - 19 มี.ค.67 รายงานตัวครูผู้ช่วยรอบที่ 7
127 - 18 มี.ค.67 ประชุมเลื่อนเงินเดือน
previous arrow
next arrow
150 - 29 มี.ค.67 ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมการญจน์ 67
149 - 28 มี.ค.67 มอบประกาศนียบัตร รร.เทพศิรินทร์ลาดหย้า
148 - 27 มี.ค.67 ประเมินผอ. สห.ท่ามะกา
147 - 27 มี.ค.67 ประชุมขับเคลื่อนหนี้
146 - 27 มี.ค.67 ประชุมบริหารงบประมาณปี 67
145 - 26 มี.ค.67 ประเมิน ผอ.สห.ท่าม่วง
144 - 26 มี.ค.67 ประเมิน ผอ. สห.พลอยไพลิน
143 - 25 มี.ค.67 ประเมิน ผอ.สห.แควน้อย
142 - 24 มี.ค.67 อบรมครูผู้ช่วย
141 - 23 มี.ค.67 ตรวจสนามสอบเข้าเรียน ม.1
140 - 22 มี.ค.67 ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาฯ
139 - 22 มี.ค.67 ประเมินรองผอ. รร.ศรีสวัสดิ์ + หนองปรือ
138 - 21 มี.ค.67  เปิดอาคาร รร.วัดสระลงเรือ
137 - 21 มี.ค.67 พฤหัสเช้าครั้งที่ 12-2567
136 - 20 มี.ค.67 อบรมวิทยาศาสตร์พลังสิบ
135 - 20 มี.ค.67 ประเมินรองผอ.ด่านมะขามเตี้ย
134 - 20 มี.ค.67 ลงพื้นที่ รร.หนองตากยา
133 - 20 มี.ค.67 ประชุมจัดทำข้อมูลย้ายข้าราชการตำแหน่งครู
132 - 19 มี.ค.67 ประเมินนักเรียน-สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน
131 - 19 มี.ค.67 ประเมินรองผอ. รร.ไทรโยคน้อยวิทยา
130 - 19 มี.ค.67 ประเมินรองผอ. รร.ทองผาภูมิ
129 - 19 มี.ค.67 อาจารย์ ม.เกษตรนิเทศติดตาม นักศึกษา ป.โท
128 - 19 มี.ค.67 รายงานตัวครูผู้ช่วยรอบที่ 7
127 - 18 มี.ค.67 ประชุมเลื่อนเงินเดือน
previous arrow
next arrow

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบดูแลช่วยเหลือ

กองทุนปันสุข สพม.กาญจนบุรี

การประชาสัมพันธ์

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ และ ระบบงานของ สพฐ

เกียรติบัตร

แหล่งข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ สพม.กาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน