สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ดาวน์โหลด

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ดาวน์โหลด

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ดาวน์โหลด

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ดาวน์โหลด

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดาวน์โหลด

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ดาวน์โหลด

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ดาวน์โหลด

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ดาวน์โหลด

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ดาวน์โหลด

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ดาวน์โหลด

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ดาวน์โหลด

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ดาวน์โหลด

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ดาวน์โหลด

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ดาวน์โหลด

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ดาวน์โหลด

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) ดาวน์โหลด

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ดาวน์โหลด

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ดาวน์โหลด

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ดาวน์โหลด

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ดาวน์โหลด

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ดาวน์โหลด

โรงเรียนประชามงคล ดาวน์โหลด

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ดาวน์โหลด

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ดาวน์โหลด

โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ดาวน์โหลด

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ดาวน์โหลด

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ดาวน์โหลด

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ดาวน์โหลด

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ดาวน์โหลด