โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการ สอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านช่องทาง Obec Channel และ www.obectv.tv

Read More

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมสนับสนุน ส่งเสริม การเพิ่มเติมความมั่นใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทคสอบวัดความถนัด TGAT และ TPAT

Read More

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

Read More

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังการเรียนรู้ สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

Read More

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมได้จัดประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

Read More

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Read More
ผู้เข้าชมทั้งหมด111 ผู้เข้าชมวันนี้ 4