สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ในชุดการแสดง “ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลปินหนองขาว”

ผู้เข้าชมทั้งหมด118 ผู้เข้าชมวันนี้ 4 จำนวนผู้เข้า 29

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางการบริหาร สู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53”

ผู้เข้าชมทั้งหมด67 ผู้เข้าชมวันนี้ 6 จำนวนผู้เข้า 21

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

ผู้เข้าชมทั้งหมด108 ผู้เข้าชมวันนี้ 2 จำนวนผู้เข้า 26

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน (ค่าย ICT) ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้เข้าชมทั้งหมด85 ผู้เข้าชมวันนี้ 4 จำนวนผู้เข้า 38

Read More