สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Author: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นายศิวรัตน์ พายุหะผู้อำนวยการโรงเรียน ลงพื้นที่ในเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

จำนวนผู้เข้า 32

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงพื้นที่ในเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

จำนวนผู้เข้า 35

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ (ปัจฉิมนิเทศ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้เข้า 81

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมเสวนาในหัวข้อ “การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา” Anywhere Anytime และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

จำนวนผู้เข้า 82

Read More