สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Author: นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบ มีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวนผู้เข้า 40

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้า 24

Read More