สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Day: June 14, 2024

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค คความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖7 จำนวนผู้เข้า 7,053

Read More