สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Day: June 15, 2024

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การนำเสนอผลการดำเนินงาน1 โรงเรียน 3 รูปแบบ

          วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567  ดร.โกสิฐ นันทินบัณฑิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา ร่มโพธิ์รี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น  “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

สุขาดี มีความสุข

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องน้ำสถานศึกษา ตามสุขาดี มีความสุข” (Happy Toliet) ประจำปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการ เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 1.นายบุญส่ง

Read More