สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Month: May 2024

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้า 3,354

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

จดหมายข่าวกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานสายใยสัมพันธ์ สุขสันต์ปีใหม่ไทย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนผู้เข้า 132

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศ ตำแหน่งว่าง และตำแหน่งคาดว่าจะว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้า 1,024

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

จำนวนผู้เข้า 1,191

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

จำนวนผู้เข้า 10,194

Read More