สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Month: April 2024

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (การย้ายกรณีปกติ)

จำนวนผู้เข้า 2,273

Read More