สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Day: April 2, 2024

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านผลงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านผลงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวนผู้เข้า 208

Read More