สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Day: April 11, 2024

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

จำนวนผู้เข้า 4,213

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (การย้ายกรณีปกติ)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้า 3,097

Read More