สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Day: April 4, 2024

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง การจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศเพิ่มเติม จากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวนผู้เข้า 6,497

Read More