สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Author: ผู้ดูแลระบบ

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง ตำแหน่งว่าง และตำแหน่งคาดว่าจะว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง ตำแหน่งว่าง และตำแหน่งคาดว่าจะว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ผู้เข้าชมทั้งหมด425 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 26

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าชมทั้งหมด8293 ผู้เข้าชมวันนี้ 47 จำนวนผู้เข้า 3,007

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศตำแหน่งว่าง และตำแหน่งคาดว่าจะว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเรื่อง ตำแหน่งว่าง และตำแหน่งคาดว่าจะว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ผู้เข้าชมทั้งหมด201 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 94

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ 1เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าชมทั้งหมด345 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 867

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

กองทุน ปันสุข สพม.กาญจนบุรี

ข้อกำหนดการจัดสวัสดิการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “กองทุนปันสุข” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้การสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๖๖ ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “กองทุนปันสุข” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ผู้เข้าชมทั้งหมด319 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 89

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่าง และตำแหน่งคาดว่าจะว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่าง และตำแหน่งคาดว่าจะว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ผู้เข้าชมทั้งหมด156 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 100

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดกาญจนบุรี

การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าชมทั้งหมด56 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 47

Read More