สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖7

1.ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านสอบครูผู้ช่วย-2567-สพม1