สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Author: ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง จำนวนผู้เข้า 43

Read More