สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การประเมินห้องน้ำสถานศึกษา “สุขาดี มีความสุข”

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้รับการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการสุขาดี มีความสุข ประจำปี 2567 และติดตามการเตรียมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning นำโดยนายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการติดตาม โดยมีนางวิชญาภา สีมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *