สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Month: April 2024

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา

จำนวนผู้เข้า 74

Read More