สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Day: December 4, 2023

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการ สอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านช่องทาง Obec Channel และ www.obectv.tv

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารพุทธมัญจาภิบาล
นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มเติมความมั่นใจ
คลายความกังวล และลดภาระผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านช่องทาง Obec Channel และ www.obectv.tv ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนให้ความสนใจ ทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TGAT/TPAT ที่โรงเรียน เนื่องจากมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้ผ่อนคลายไปพร้อมเพื่อน มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 42 คน และนักเรียนบางส่วนเลือกวิธีในการสมัครเข้าศึกษาต่อผ่าน Portfolio และ Quota ของแต่ละมหาวิทยาลัย

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมสนับสนุน ส่งเสริม การเพิ่มเติมความมั่นใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทคสอบวัดความถนัด TGAT และ TPAT

ผู้เข้าชมทั้งหมด265 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 23

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ผู้เข้าชมทั้งหมด94 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 14

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคและประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้เข้าชมทั้งหมด75 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 23

Read More