สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Month: November 2023

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังการเรียนรู้ สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

ผู้เข้าชมทั้งหมด268 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 30

Read More
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ผู้เข้าชมทั้งหมด237 ผู้เข้าชมวันนี้ 2 จำนวนผู้เข้า 54

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมได้จัดประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

ผู้เข้าชมทั้งหมด228 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 15

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าชมทั้งหมด116 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 30

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน

ผู้เข้าชมทั้งหมด324 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 23

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ผอ.สพม.กาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

ผู้เข้าชมทั้งหมด122 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 32

Read More