สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการ สอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านช่องทาง Obec Channel และ www.obectv.tv

ผู้เข้าชมทั้งหมด196 ผู้เข้าชมวันนี้ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *