สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Day: December 2, 2023

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read More