สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ในราชกิจจานุเบกษา

ผู้เข้าชมทั้งหมด175 ผู้เข้าชมวันนี้ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *