สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ในชุดการแสดง “ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลปินหนองขาว”

ผู้เข้าชมทั้งหมด229 ผู้เข้าชมวันนี้ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *