ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้เข้าชมทั้งหมด13 ผู้เข้าชมวันนี้ 3