สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

6 เรื่องเด่นคดีปกครอง

🔹6 เรื่องเด่นคดีปกครอง🔹
รวบรวม 6 เรื่องเด่นที่เป็นเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านต่างๆ ของคดีปกครอง
1. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 🆕
📚 คลิก http://bit.ly/คดีวินัยข้าราชการ
2. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
📚 คลิก http://bit.ly/คดีการบริหารงานบุคคล
3. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
📚 คลิก http://bit.ly/คดีการกระทำละเมิด
4. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
📚 คลิก http://bit.ly/คดีเกี่ยวกับที่ดิน
5. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
📚 คลิก http://bit.ly/คดีสัญญาทางปกครอง
6. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่น
📚 คลิก http://bit.ly/คดีเกี่ยวกับท้องถิ่น

จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
#โหลดฟรีไม่มีแจกจำหน่าย
#คดีปกครอง
#อุทาหรณ์จากคดีปกครอง

ผู้เข้าชมทั้งหมด69 ผู้เข้าชมวันนี้ 2