ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2566

       เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ในการนี้ ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอวางพวงมาลาในวันดังกล่าว โปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. 

ผู้เข้าชมทั้งหมด12 ผู้เข้าชมวันนี้ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *