สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
 • รายละเอียดเผยแพร่เมื่อ: 04 มีนาคม 2564ฮิต: 14397
 • โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 • เลขที่ 65 ถ.แสงชูโต
 • ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
 • จ.กาญจนบุรี 71000
 • โทร 0 3452 1118-9 
 • E-MAIL:saraban04292@obec.go.th
 • ต่อเบอร์ภายใน  
 • 101 กลุ่มอำนวยการ
 • 102 กลุ่มนโยบายและแผน
 • 103 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 • 104 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • 105 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • 106 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 107 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • 108 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • 109 หน่วยตรวจสอบภายใน
 • 110 กลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้เข้าชมทั้งหมด1190 ผู้เข้าชมวันนี้ 4