การตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบ มีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
จำนวนผู้เข้า 19,717