เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มกฎหมายและคดี

person

นายภาษิต กาญจนธีรักษ์
นิติกร
พนักงานราชการ