เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 person

นางสาวเอมวดี ใคร่ครวญ
นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอังสนา เหมือนเทียน3

นางสาวอังสนา  เหมือนเทียน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ปาลดา

นางสาวปาลดา  ถล้ายคลึง
นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.