เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายบุญเลิศ  แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นายเจษฎา  ศรีนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางวิชญาณี  บุญทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม