เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มอำนวยการ


นายทำนุ  วงษ์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายสุริยะ  จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวเสาว์ณี  วงษ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม