เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

person

นางสาวพิมพ์สุชา เลิศไชย
ลูกจ้างชั่วคราว

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118

 E-mail :