เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางสาวเพยาว์  วงศาโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่ม