เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

หน่วยตรวจสอบภายใน

IMG 3601 

น.ส.ดารินทร์ พลวารินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 109

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.