เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

เกียรติบัตรโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน “โรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

cer