เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

เลขที่ 65 ถ.แสงชูโต

ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี 71000

โทร 0 3452 1118 แฟกซ์ : 0 3452 1119

 

แผนที่