เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กาญจนานุเคราะห์

นายณรินทร์ ชำนาญดู
เว็บไซต์โรงเรียน

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า

นางวิชญาณี บุญทวี
เว็บไซต์โรงเรียน 

เทพมงคลรังษี

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
เว็บไซต์โรงเรียน 

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

นายไชยพร มะลิลา
เว็บไซต์โรงเรียน 

ไทรโยคน้อยวิทยา

นายบุญเลิศ แสวงทอง
เว็บไซต์โรงเรียน 

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นายประวิทย์ สิงห์เรือง
เว็บไซต์โรงเรียน

หนองรีประชานิมิต

นายศุภากร เมฆขยาย
เว็บไซต์โรงเรียน

ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

นายสาคร แก้วอุปการ
เว็บไซต์โรงเรียน

ท่ามะกาวิทยาคม

นายสุริยะ จันทร์สนอง
เว็บไซต์โรงเรียน

พระแท่นดงรังวิทยาคาร

นายศิวรัตน์ พายุหะ
เว็บไซต์โรงเรียน

นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์

นางนุชนาถ สอนสง
เว็บไซต์โรงเรียน

ท่ามะกาปุญสิริวิทยา

นายจำนงค์ ภักดี
เว็บไซต์โรงเรียน

ท่าเรือพิทยาคม

น.ส.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา
เว็บไซต์โรงเรียน

วิสุทธรังษี

นายหงษ์ดี ศรีเสน
เว็บไซต์โรงเรียน

ท่าม่วงราษฎร์บำรุง

น.ส.แสงอรุณ ประสพกาญจน์
เว็บไซต์โรงเรียน

3453

หนองขาวโกวิทพิทยาคม

นายเจษฎา ศรีนวล
เว็บไซต์โรงเรียน

พังตรุราษฏร์รังสรรค์

นายแมน พรมภิมาน
เว็บไซต์โรงเรียน

หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต
เว็บไซต์โรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

นายทำนุ วงษ์น้อย
เว็บไซต์โรงเรียน 

ทองผาภูมิวิทยา

นายยงยุทธ สงพะโยม
เว็บไซต์โรงเรียน 

ร่มเกล้า กาญจนบุรี

ว่าที่ ร.ต.สุริยัน จันทรา
เว็บไซต์โรงเรียน

อุดมสิทธิศึกษา

นายเจริญ พรหมมา
เว็บไซต์โรงเรียน

พนมทวนชนูปถัมภ์

นายพยนต์ ขำขจร
เว็บไซต์โรงเรียน

พนมทวนพิทยาคม
"สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์

นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว
เว็บไซต์โรงเรียน

เลาขวัญราษฏร์บำรุง

น.ส.เสาว์ณี วงษ์พัฒน์
เว็บไซต์โรงเรียน

 

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

นายประมวล ศรีบูจันดี
เว็บไซต์โรงเรียน

ประชามงคล 

นางอรณิชชา คชนา
เว็บไซต์โรงเรียน

หนองปรือพิทยาคม

น.ส.เพยาว์ วงศาโรจน์
เว็บไซต์โรงเรียน 

ห้วยกระเจาพิทยาคม

น.ส.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล
เว็บไซต์โรงเรียน