เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

209976437 183521487066467 2642291475948207814 n     

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : bad habits สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวอลิษา ถิ่นใหญ่ ตำแหน่งครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา