เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

S 12345465  

สถิติและข้อมูล Statistics and Data
โดย ครูวรรณญากร ฤทธิ์เดช
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี