เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

202135809 911544366060597 1533492012091297467 n

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : ประวัติขนมไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นายนพดล กล้วยหอม  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา