เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ชื่อเจ้าของผลงาน: นายตะวัน แสงทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อผลงาน: Modal Verbs for Daily Life Conversations

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Youtube Channel: KruTony English

Facebook page: Kru Tony English - English and Inspiration

209474895 1142647832901398 575031956705410371 n