เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

ปก

อัลกอริทึม

โดย นางสาวเกิดสิริ  เจียวพ่วง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี