เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

สื่อการเรียน ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส

ชื่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : สื่อการเรียน ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นายพูนเกียรติ นิติประพุทธ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี