เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

รูปภาพ1

Flowgorithm-EP 1

โดย นางสาวดาปวระดับ เรืองศิริ ตำแหน่งครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา