เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

205938881 359101948966722 3487338169694475603 n

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้:การไม่เท่ากันของอสมการ (อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว)

ผู้จัดทำ:นายอรรถพล ศรัทธาผล

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม